Bimaroz Duo

Pacjenci z zaawansowaną jaskrą.

Zobacz video
Materiał uzupełniający
Rozwiąż quiz
1. U pacjenta z jaskrą zaawansowaną i znacznym uszkodzeniem pola widzenia jako leczenie pierwszego rzutu można rozważyć:
2. Najsilniejszym połączeniem substancji w leku złożonym jest kombinacja:
3. Najważniejsze czynniki wpływające niekorzystnie na progresję jaskry to wszystkie poniższe z wyjątkiem:
4. W jaskrze zaawansowanej u 40-letniego pacjenta, gdzie zastosowano leczenie 3 różnymi lekami, a mimo to dochodzi do progresji pola widzenia najwłaściwszym postępowaniem będzie:
5. MIGS, czyli miniinwazyjna chirurgia jaskry to każdy z poniższych zabiegów z wyjątkiem:
6. Wskazaniem do zastosowania mikropulsowej przeztwardówkowej cyklofotokoagulacji (mTSCPC) jest:
7. W przypadku jaskry bardzo zaawansowanej, z progresją pola widzenia, wizyty kontrolne powinny odbywać się:
8. Do monitorowania jaskry zaawansowanej najbardziej przydatne jest badanie:
9. W przypadku znacznie zaawansowanego uszkodzenia pola widzenia z zachowaną jedynie wyspą centralną najbardziej wskazane będzie badanie pola widzenia w strategii:
10. Połączenie bimatoprostu i timololu jest korzystne dla pacjenta ze względu na:
11. Jeśli u pacjenta z jaskrą zaawansowaną tydzień po trabekulektomii stwierdzamy podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe najwłaściwszym postępowaniem będą poniższe opcje z wyjątkiem:
12. U pacjenta z zaawansowaną jaskrą, 3 lata po trabekuektomii, ciśnienie wewnątrzgałkowe wzrosło do 29 mmHg. W takiej sytuacji należy rozważyć:
13. W przypadku niewystarczającej kontroli ciśnienia na leku złożonym bimatoprost / timolol można rozważyć poniższe opcje z wyjątkiem:
14. Leczenie jaskry zaawansowanej należy zintensyfikować we wszystkich poniższych przypadkach oprócz jednego:
15. W przebiegu operacji przeciwjaskrowej u pacjentów jaskrowych ze skrajnie zaawansowanym uszkodzeniem pola widzenia może wystąpić tzw. zespół „wash-out”. Polega on na:
16. W przypadku wystąpienia u pacjenta pooperacyjnego odłączenia naczyniówki właściwe postępowanie to:
17. Maksymalna ilość leków, która powinna być stosowana w terapii miejscowej jaskry to:
18. Badaniem obrazowym, które może pomóc w określeniu drożności przetoki filtracyjnej jest:
19. W jakim schorzeniu ogólnym występującym u pacjenta lek łączony bimatoprost / timolol może być szczególnie przeciwwskazany:
20. W wyborze leku na jaskrę kierujemy się przede wszystkim:
Jak dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o Eyecademia?
Bimaroz Duo ChPl
Rozacom ChPl
Latacom ChPl
Regulamin konkursu