Rozacom/Latacom

Pacjenci z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Zobacz video
Materiał uzupełniający
Rozwiąż quiz
1. U pacjenta z nowo rozpoznaną jaskrą średniozaawansowaną i umiarkowanym uszkodzeniem pola widzenia jako leczenie pierwszego rzutu można rozważyć:
2. Jeśli jaskrze towarzyszy astma oskrzelowa, który z poniższych leków będzie przeciwwskazany?
3. Monitorując pacjenta z jaskrą, który przebył zabieg chirurgii refrakcyjnej w krótkowzroczności (LASIK) musimy dążyć do osiągnięcia jeszcze niższego ciśnienia docelowego, ponieważ:
4. W jaskrze średniozaawansowanej u 40-letniej pacjentki, gdzie zastosowano leczenie 2 różnymi lekami łączonymi, a mimo to dochodzi do progresji pola widzenia najwłaściwszym postępowaniem będzie:
5. Pacjenci z zespołem naczynioskurczowym (zesp. Reynaud) są bardziej narażeni na rozwój neuropatii jaskrowej z powodu:
6. Zastosowanie mikropulsowej przeztwardówkowej cyklofotokoagulacji (mTSCPC) możemy rozważyć u pacjenta:
7. W przypadku jaskry w średnim stadium zaawansowania, z dobrze ustawionym ciśnieniem i bez progresji pola widzenia, wizyty kontrolne powinny odbywać się:
8. Do monitorowania jaskry średniozaawansowanej najbardziej przydatne są wszystkie poniższe badania z wyjątkiem:
9. Nowy, niewielki paracentralny bezwzględny ubytek pola widzenia, z parametrami liczbowymi pola: MD = -1dB i PSD = 8 dB, który pojawił się w ostatnim badaniu zaklasyfikowałbyś jako:
10. Połączenie dorzolamidu i timololu jest korzystne dla pacjenta ze względu na:
11. Jeśli u pacjenta z jaskrą średniozaawansowaną rok po sklerektomii niepenetrującej stwierdzamy znacznie podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe najwłaściwszym postępowaniem będzie:
12. U 47-letniego pacjenta z jaskrą początkową, zamierzającego wykonać zabieg korekcji krótkowzroczności rzędu -11,0 Dsph zaleciłbyś:
13. W przypadku niewystarczającej kontroli ciśnienia na leku złożonym latanoprost / timolol można rozważyć poniższe opcje z wyjątkiem:
14. Oceniając zaawansowanie każdego rodzaju jaskry bazujemy na:
15. EGS dopuszcza zastosowanie operacji przeciwjaskrowej jako leczenie pierwszego rzutu w:
16. Współczesna trabekulopastyka laserowa SLT lub MLT:
17. Maksymalna ilość leków złożonych, która powinna być stosowana w terapii miejscowej jaskry to:
18. Wskazania, co do konieczności wykonania zabiegu irydotomii laserowej w wąskim lub bardzo wąskim kącie przesączania można potwierdzić najlepiej w badaniu:
19. W jakim schorzeniu ogólnym występującym u pacjenta lek łączony dorzolamid / timolol może być przeciwwskazany:
20. Opublikowane w 2019 roku wyniki międzynarodowego, randomizowanego wieloośrodkowego badania klinicznego LIGHT mówią o tym, że:
Jak dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o Eyecademia?
Bimaroz Duo ChPl
Rozacom ChPl
Latacom ChPl
Regulamin konkursu